021-86129008 031-32650888

Categories
اخبار

تقدیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان از مدیرعامل شرکت مهدفام سپاهان

انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان از مدیرعامل شرکت مهدفام سپاهان به عنوان پیشکسوت صنعت ساختمان استان اصفهان تقدیر و قدردانی کرد.

به گزارش پایگاه خبری نیمروز، انجمن انبوه سازان استان اصفهان در مجمع عمومی سالیانه این تشکل، از سید کریم داوودی به عنوان چهره  موثر در صنعت ساختمان و از پیشکسوتان این صنعت تقدیر و قدردانی کرد.

تقدیر

انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان اصفهان ۱۸۶ عضو دارد که  ۱۶۳ عضو از اصفهان و کاشان و فولادشهر هر کدام با داشتن شش عضو بیشترین تعداد اعضای انجمن را به خود اختصاص دادند.

همچنین قابل ذکر است که در مجمع عمومی انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان اصفهان از برند جدید انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان رونمایی شد.

شرکت مهدفام سپاهان یکی از قدیمی ترین انبوه سازان استان اصفهان به شمار می آید. این شرکت اخیرا نیز موفق به اخذ عنوان انبوه ساز برتر استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *