021-86129008 031-32650888

پروژه بیکران مهرآباد

پروژه بیکران مهرآباد زیربنا 4000 متر مربع 6 طبقه با واحدهای 200 تا 360 متر مربعی استفاده از لوکس ترین متریال، برق هوشمند، سنگ اسلب، درب و پنجره اسپانیایی، پارکینگ، سونا، جکوزی