021-86129008 031-32650888

photo_2022-11-17_10-58-05
مهدی داوودی

مهدی داوودی

رئیس هیئت مدیره

هلدینگ سرمایه گذاری مهدفام سپاهان از فروردین ماه سال 1382 و به پشتوانه ی دانش و تجربیات ارزشمند جمعی از مهندسان و متخصصان، ماشین آلات و دانش فنی به روز، مشاوران متفکر و مجرب و همچنین مشارکت و همکاری با اشخاص حقیقی، حقوقی و شهرداری ها و سازمان های دولتی و غیردولتی در سراسر ایران توانست در زمره شرکت های فعال و معتبر در این زمینه قرار گیرد. هلدینگ مهدفام سپاهان مفتخر به اخذ رتبه ارشد انبوه سازی از وزارت راه و شهرسازی و همچنین انبوه ساز برتر استان اصفهان در سال 1400 به انتخاب انجمن طراحان و معماران ایران است.

به عنوان مدیر پروژه:

بهبود و ارزیابی میدانی در خصوص تامین مالی و نیروی انسانی پروژه های تولید انبوه و قراردادهای مرتبط با سازمان ها، ارگان ها و افراد در انواع مشارکت و پیمانکاری.

❖ واحد تجاری مسکونی آرتلند مشتاق 106 واحدی 1398-1391

❖ مجتمع مسکونی 110 واحدی بهارستان از سال 1396 تا 1398

❖ ۱۰۸ واحدی بهارستان مسکونی ۱۳۹۴-۱۳۹۴

 مسئولیت های من در این زمینه:
★ مدیر پروژه متمرکز در برنامه ریزی، هدایت و حفظ عملیات مستمر در بخش های مختلف ماهر است. با تجربه در هدایت کارکنان تولید و حفظ تولید کارآمد مطابق با استانداردهای کیفی. بکارگیری رویکرد خلاقانه و تحلیلی در عملیات برای بهبود مستمر فرآیند. در شناسایی یا پیش بینی مشکلات و ارائه راه حل مهارت دارد. از طریق راهنمایی، آموزش و توانمندسازی تیم برای برتری در عملکرد، برتری می یابد.

★ مدیر پروژه مدبر با تقریباً 7 سال تخصص در سازماندهی عملیات تجاری، نظارت مالی و مدیریت منابع برای دستیابی به جریان روان و عملیات پروژه. تهیه منابع از جمله تجهیزات و لوازم را هدایت می کند. نظارت بر پروژه ها با رعایت برنامه زمان بندی تولید و بودجه، مدیریت تیم تولید، شناسایی مشکلات و ارائه راه حل های هدفمند. مسلط به اصول حسابداری، حسابداری، بودجه و مدیریت مالی.

★ 7 سال تخصص ارزشمند را برای پیشبرد اهداف شرکت به ارمغان می آورد. توجه به جزئیات با تجربه در هماهنگی پروژه ها، برنامه ها و بهبودها.
★ متخصص مدیریت پروژه حرفه ای با تجربه کار با تیم ها برای دستیابی به اهداف پروژه کوتاه مدت و بلند مدت. مدیریت بودجه و نظارت بر هزینه های پروژه.

● به عنوان یک پروژه Technisition

❖ 700 واحد مسکونی در فولاد شهر
وظایف من در این زمینه عبارت بود از:
★ نامزد سازمان یافته و قابل اعتماد موفق در مدیریت اولویت های متعدد با نگرش مثبت. تمایل به بر عهده گرفتن مسئولیت های اضافی برای رسیدن به اهداف تیم.
★ اختصاصی شرکت مهد فام حرفه ای با سابقه دستیابی به اهداف شرکت با استفاده از شیوه های منسجم و سازمان یافته. مهارت در کار تحت فشار و انطباق با موقعیت ها و چالش های جدید برای ارتقای بهترین برند سازمانی.
★ ارائه ارتباطات عالی و قضاوت خوب.
★ آماده کمک به تیم در دستیابی به اهداف شرکت. جویای کار سخت کوش و پرشور با مهارت های سازمانی قوی و مشتاق برای ایمن کردن سطح ورودی

★1399-1401 : فعالیت به معاونت اجرایی کلیه پروژه های هلدینگ مهدفام سپاهان در سراسر ایران

Mahd Fam Sepahan Holding, the activities of this holding in the fields of building, road construction, etc.The senior level of mass construction from the Ministry of Roads and Urban Development. The best builder of Isfahan province in 1401.In construction and non-construction fields – construction projects, including residential – commercial – administrative, and prepare your strength and will to serve the country as widely as possible.I have different experience in some

departments that I mentioned below:


● As a Project Manager: Improvement and field evaluation regarding the financing and human resources of mass production projects and related contracts with organizations, bodies and individuals in the types of partnership and contracting.


❖ 106 unit Artland Mushtaq residential commercial unit from 2019-2022


❖ 110 unit Baharestan residential complex from 2017-2019
❖ 108 unit Baharestan

residential from 2015-2017


​My Responsibilities in this field:
★ Focused Project Manager adept at planning, directing and maintaining continuous operations in various departments. Experienced in directing manufacturing employees and keeping efficient production in accordance with quality standards. Applying creative and analytical approach to operations for continuous process improvement. Skilled at identifying or anticipating problems and providing solutions. Excels through mentoring, training and empowering the team to excel in performance.
★ Resourceful Project Manager with almost 7 years of expertise in organizing business operations, financial oversight and resource management to achieve smooth flow and project operations. Leads procurement of resources including equipment and supplies. Monitors projects by adhering to production schedule and budget, managing production team, identifying problems and providing targeted solutions. Knowledgeable in accounting principles, bookkeeping, budget and financial management.
★ Brings 7 years of valuable expertise to forward company objectives. Attentive to detail with experience in coordinating projects, programs and improvements.
★ Professional Project Management Specialist with experience working with teams to accomplish short- and long-term project goals. Managed budgets and monitored project costs.

● As a Technisition project
❖ 700 residential units in Foulad Shahr
​My duties in this field included:
★ Organized and dependable candidate successful at managing multiple priorities with a positive attitude. Willingness to take on added responsibilities to meet team goals.
★ Dedicated Mahd fam company professional with history of meeting company goals utilizing consistent and organized practices. Skilled in working under pressure and adapting to new situations and challenges to best enhance the organizational brand.
★ Offering excellent communication and good judgment.
★ Ready to help team achieve company goals.Hardworking and passionate job seeker with strong organizational skills eager to secure entry-level