021-86129008 031-32650888

هلدینگ مهد فام سپاهان

هلدینگ سرمایه گذاری مهدفام سپاهان از فروردین ماه سال 1382 و به پشتوانه ی دانش و تجربیات ارزشمند جمعی از مهندسان و متخصصان، ماشین آلات و دانش فنی به روز، مشاوران متفکر و مجرب و همچنین مشارکت و همکاری با اشخاص حقیقی، حقوقی و شهرداری ها و سازمان های دولتی و غیردولتی در سراسر ایران توانست در زمره شرکت های فعال و معتبر در این زمینه قرار گیرد. هلدینگ مهدفام سپاهان مفتخر به اخذ رتبه ارشد انبوه سازی از وزارت راه و شهرسازی و همچنین انبوه ساز برتر استان اصفهان در سال 1400 به انتخاب انجمن طراحان و معماران ایران است.

اعضای هیئت مدیره

مهدی داوودی

رئیس هیئت مدیره

کریم داوودی

مدیرعامل

فاطمه داوودی

عضو هیئت مدیره

اکرم دادا

عضو هیئت مدیره

محمد جواد داوودی

عضو هیئت مدیره

احمد مهوری

عضو هیئت مدیره

مهندس بکرانی

عضو هیئت مدیره

مهندس رضا زادگان

عضو هیئت مدیره

محسن معلمی

عضو هیئت مدیره

آقای سراییان

مدیر مالی